MgA. Zuzana Kieferová narozena 1984. Vystudovala střední uměleckou školu textilního designu. Půl roku studovala Interaktivní grafiku Václava Hollara. Poté byla přijata na Vysokou školu Akademii výtvarného umění v Praze, obor malba I. u Jiřího Sopka, kde absolvovala s titulem MgA. Během studii, se zúčastnila dvou semstrálních stáží, u Kurta Gebauera v ateliéru Veškerého sochařství na Umprum, a také v Den Haagu v Nizozemí v ateliéru malba na škole Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Vystavovala samostatně v galerii u Zlatého kohouta, v Michalské ulici na Praze 1. V galerii Foyer v Rokycanech a na Praze 1 v Řetězové ulici v galerii U Kunštátu. Dvakrát v Jihlavě. Účastnila se festivalu současného umění Tutti frutti festival  v Bratislavě. Společně s ostatními umělci vystavovala v Galerii nejvyššího pukrabství Pražského hradu. Ve Veletržním paláci: Diplomati AVU.

V Novoměstské radnici v Praze. V DOXU na Praze 7. Na Praze 7 také v Dělnické ulici na výstavě The Art. V Galerii Chvalského zámku na Praze 9. Dalé společně vystavovala dvakrát v Brně, Galerie Jižního křídla Nové radnice. V Domažlicích v Galerii Dorka a v Litoměřicích na hradě. Tvořila  na živo v Pařížské ulici a na Malostranském náměstí v Praze.